NOT JUST EDUCATION, WE CREATE FUTURE

Study university abroad

Graduate with UTD today!

UTD Education

Most trusted Education Consultancy by Laos Students. UTD Education leads the best free education services to help students pursuing studies in their dream university abroad.

WHY SHOULD YOU STUDY ENGLISH?

Study English with UTD

"ຄັນບໍ່ອອກຈາກບ້ານ ບໍ່ເຫັນດ່ານແດນໄກ ຄັນບໍ່ໄປຫາຮຽນບໍ່ຮ່ອນມີຄວາມຮູ້".ມັນຈະດີກວ່າບໍ່?ຖ້າເຮົາມີໂອກາດໄປຮຽນຕໍ່ ແລະໄດ້ຄຳແນະນຳເຂົ້າຮຽນມະຫາໄລດັງທົ່ວໂລກແບບບໍ່ມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ. ໃນເສດຖະກິດຂອງໂລກເຮົາປັດຈຸບັນ, ພວກເຮົາເຊື່ອວ່າການສຶກສາສາມາດເປີດປະຕູໃຫ້ທ່ານໄດ້ເຈິກັບວຽກໃນຝັນຂອງທ່ານ ແລະ ປະສົບຄວາມສຳເລັດໃນຊີວິດໄດ້

STUDY UNIVERSITY ABROAD

Study University with UTD

ມີຄຳເວົ້າທີ່ວ່າ: ພາສາເປັນປ້ອງຢ້ຽມທີ່ເປີດໃຫ້ເຮົາໄດ້ຮູ້ຈັກຄົນຫຼາຍຂຶ້ນ ! ລອງຄິດຫາພາບຂອງທ່ານໃຊ້ພາສາອັງກິດລົມກັບທຸກຄົນທົ່ວມຸມໂລກ , ເລື່ອງນີ້ມັນເປັນໄປໄດ້. ເລີ່ມຕົ້ນຮຽນພາສາ ແລະສື່ສານກັບຄົນຫຼາຍກວ່າ6000ລ້ານຄົນທົ່ວໂລກທີ່ໃຊ້ພາສາອັງກິດ.

Take Your Education in the Best City

Study in UK with UTD
Study in Singapore with UTD
Study in Melbourne with UTD

Why you need an agency?

7ຂໍ້ນີ້ຮູ້ໄວ້ ຈະສາມາດເຮັດໃຫ້ເຮົາຮູ້ທັນເອເຈນຊີ່ ✨ເອື້ອຍເຈິ່ນ UTD ສັງເກດເຫັນວ່າບໍ່ຄ່ອຍເຫັນໃຜແບ່ງປັນຂໍ້ມູນໂຕນີ້ໃນອອນໄລຫລາຍ ໃຫ້ກັບນ້ອງນັກຮຽນ ແລະ ພໍ່ແມ່ . ດັ່ງນັ້ນUTDເຮົາຄິດວ່າ7ຂໍ້ນີ້ແມ່ນສ່ວນສໍາຄັນໃນການເລືອກເອເຈນຊີ່ທີ່ດີໄດ້🥰

UTD STUDENT REVIEWS

UTD Student Reviews
UTD Student Reviews
UTD Student Reviews
UTD Student Reviews

Thank you for believing in us! 
ຂອບໃຈນ້ອງໆທີ່ໄວ້ວາງໃຈພວກເຮົາ!

Get in touch

made in Laos. Copyright 2020 by UTD Education Services. All Rights Reserved.