ມະຫາເສດຖີຂອງໂລກ

WHAT'S TRENDING?

2021-04-10

✈️ເຖິງວ່າ ຄວາມຮູ້ພາຍໃນໂຮງຮຽນ 🚧 ບໍ່ແມ່ນປັດໄຈຫຼັກໃນການວັດແທກຄວາມສຳເລັດ 🏙️ແຕ່ນ້ອງໆຮູ້ບໍ່ວ່າ ກຸ່ມຄົນທີ່ລວຍທີ່ສຸດໃນໂລກ ແມ່ນມາຈາກມະຫາໄລດັງ🏢

🎯ແມ່ນຢູ່ວ່າ ຫຼັກສູດທິດສະດີ ແມ່ນຢູ່ໃສກໍຄືກັນ ແຕ່ສະພາບແວດລ້ອມທີ່ເຮົາຢູ່ ກຸ່ມຄົນທີ່ເຮົາຫຼິ້ນນຳ 🌈ນີ້ແຫລະຈະເປັນສິ່ງທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ໄປໄກໄດ້ 💫 ສະນັ້ນຖ້າຫາກວ່າເຮົາຍັງຊອກກຸ່ມຄົນ ສັງຄົມທີ່ເຮົາມັກບໍ່ເຈີ 

📌ການເລີ່ມຕົ້ນຈາກເລີ່ມຊອກຫາໃນຮົ້ວມະຫາໄລ ກໍອາດຈະເປັນຈຸດເລີ່ມຕົ້ນທີ່ດີ

Forbes 2021 - Jeff Bezos & Elon Musk

Get in touch

©2021-2025. All Rights Reserved. Made in Laos.